Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
23 kwietnia 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie działając na podstawie §19 Statutu Banku informuje o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich, które odbędą się w następujących terminach:

Zebranie Grupy Członkowskiej Sławno – w dniu 06.05.2019r. o godz. 17.30 w Restauracji „U Szwagra”, ul. S. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno (obok Starostwa Powiatowego w Sławnie)

Zebranie Grupy Członkowskiej Biały  Bór – w dniu 07.05.2019r. o godzinie 16.00 w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Białym Borze, ul. Słupska 13, 78-425 Biały Bór

Zebranie Grupy Członkowskiej Malechowo  – w dniu 08.05.2019r. o godz.17.00 w Restauracji „Pod Dębem” w Malechowie 76, 76-142 Malechowo

Zebranie Grupy Członkowskiej Polanów – w dniu 09.05.2019r. o godz.16.15 w Restauracji „GRYF” w Polanowie ul. Koszalińska 4, 76-010 Polanów

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie, zaproponowanie i przyjęcie porządku obrad
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  3. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
  4. Wybór Komisji Wyborczej
  5. Przedstawienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli tj.
  • sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Sławnie w 2018r., sprawozdania finansowego za 2018r.
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w 2018r.
  • projektów uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli
6. Dokonanie indywidualnej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej
7. Przeprowadzenie wyborów
  • Członków Rady Nadzorczej, w tym dokonanie oceny kwalifikacji i oceny niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej
  • Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
8. Dyskusja
9. Zakończenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w zebraniach.  

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Sławnie