Aktualności

Informacja w sprawie zwołania Zebrania Grup Członkowskich
12 kwietnia 2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie działając na podstawie §19 Statutu Banku informuje o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich, które odbędą się w następujących terminach:

Zebranie Grupy Członkowskiej Biały Bór – w dniu 23.04.2018r. o godzinie 16:00 w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Białym Borze ul. Słupska 13, Biały Bór

Zebranie Grupy Członkowskiej Malechowo  – w dniu 24.04.2018r. o godz.16:00 w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Malechowie 80, Malechowo

Zebranie Grupy Członkowskiej Polanów – w dniu 25.04.2018r. o godz.16:15 w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie ul. Dworcowa 3,  Polanów

Zebranie Grupy Członkowskiej Sławno – w dniu 26.04.2018r. o godz. 16:30 w Restauracji „U Szwagra” ul. S. Sempołowskiej 2a, Sławno (obok Starostwa Powiatowego w Sławnie)

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie, zaproponowanie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 4. Przedstawienie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli tj.
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Sławnie w 2017r., sprawozdania finansowego za 2017r.
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w 2017r.
  3. projektów uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli
 1. Dokonanie oceny indywidualnej Członków Rady Nadzorczej.
 2. Dyskusja.
 3. Zakończenie.

W imieniu Zarządu Banku serdecznie zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w zebraniach.