„KREDYT +” – masz dobry kredyt i jesteś na plusie
15 listopada 2018

Święta ?                               

Korzystna okazja ?               

Nieplanowany remont ?         

Świetna oferta last minute ?     

 

Nie zawsze masz pod ręką odpowiednią ilość gotówki.

Jeśli potrzebujesz większej kwoty na dowolny cel, możesz skorzystać z naszej oferty gotówkowego KREDYTU +.

Aby otrzymać KREDYT +

udokumentuj swoje dochody,

+ poczekaj na pozytywną ocenę Twojej zdolności kredytowej przez Bank

+ zawrzyj umowę o kredyt

Zapraszamy do naszych placówek lub wypełnij formularz kontaktowy

 

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 13,71 % i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5.000 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,00 %, tj. WIBOR 12M+marża 3,15 pp.,  spłata w 24 miesięcznych równych ratach  (23 raty po 219,36 zł i 1 rata 219,10 zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 624,38 zł, na który składają się: odsetki 264,38 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5 %, tj. 250zł, koszty usług dodatkowych 110 zł, w skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 110 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.624,38 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11-10-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie

Pliki do pobrania