Poręczenie do 80% kwoty kredytu dla MŚP dzięki współpracy z Funduszem POMERANIA
14 listopada 2018

Miło nam poinformować, iż w dniu 9 listopada 2018 roku, Bank Spółdzielczy w Sławnie podpisał wolę współpracy z Funduszem POMERANIA, między innymi w zakresie rekomendowania klientom MŚP możliwości skorzystania z poręczenia do 80 % kredytów, pożyczek i leasingów (z wyłączeniem leasingu zwrotnego).

Współpraca będzie realizowana w ramach projektu „Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegające na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP poprzez udzielanie kredytów z poręczeniem Funduszu Pomerania” finansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.