Ubezpieczenia Upraw rolnych
11 kwietnia 2018

Rozpoczął się wiosenny sezon ubezpieczania upraw rolnych. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe skierowane do Rolników i Producentów rolnych, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie, zobowiązujące do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw do 30 czerwca każdego roku. Składki w przypadku ubezpieczenia upraw są w 65% opłacane przez budżet Państwa.

W sezonie wiosennym 2018 w Concordii można ubezpieczać uprawy od ryzyka gradu lub w pakietach ryzyk od:

  • Gradu
  • Gradu, przymrozków wiosennych
  • Gradu, huraganu, deszczu nawalnego
  • Gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego

Dzięki współpracy Concordii z Vereinigte Hagelversicherung WaG- czołowym ubezpieczycielem upraw na rynku europejskim jako koasekuranta, zwiększona została pojemność ubezpieczeniowa. Tym samym większa ilość klientów będzie mogła skorzystać z wykupienia polisy ubezpieczenia upraw.

Concordia wraz z uprawami umożliwia zawarcie dodatkowego ubezpieczenia Ochrony prawnej, które chronią interes prawny gospodarstwa przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) gwarantujące wypłatę świadczenia w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu oraz długotrwałego pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Sprzedaż ubezpieczeń dostępne jest od 19.03.2018r. do 30.06.2018r.

Rolniku, ubezpiecz swoje uprawy!!!

Zainteresowanych zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Sławnie,

gdzie nasi pracownicy przygotują kalkulację składek ubezpieczeniowych.

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.concordiaubezpieczenia.pl