Finansowanie i ochrona AGROBIZNESU

Każdy kto prowadzi gospodarstwo rolne wie jak ważne są środki finansowe na rozwój gospodarstwa, więc jeśli potrzebujesz pieniędzy na inwestycje zdecyduj się na kredyt z 0 % na VAT.
W Banku Spółdzielczym w Sławnie mogą Państwo skorzystać z łączonej oferty kredytu inwestycyjnego i obrotowego na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych na preferencyjnych warunkach. Standardowym kredytem inwestycyjnym finansowana jest wartość netto nabywanego ciągnika lub maszyny, natomiast podatek VAT – nieoprocentowanym kredytem obrotowym przez okres 3 miesięcy.

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia maszyn i sprzętu w Concordia Agro Ekspert. Ochrona obejmuje zdarzenia losowe takie jak: ogień, wypadek, kradzież, a także awarię wywołaną przedostaniem się ciała obcego podczas prac polowych. Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów: transportu i parkowania maszyn po szkodzie, wynajęcia maszyny zastępczej, transportu przewożonego ładunku.

Z oferty można skorzystać w okresie od 1 kwietnia do 30 grudnia 2016 roku.

KREDYT INWESTYCYJNY i OBROTOWY W RAMACH ŁĄCZONEJ OFERTY
DLA SEKTORA „AGRO” NA ZAKUP CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

rtabelka

tgt