JESIEŃ z kredytem gotówkowym
18 października 2019

Kredyt gotówkowy JESIEŃ (promocja trwa od 01.10.2019r. do 15.11.2019r.):

⇒ na dowolny cel

⇒ minimum formalności

⇒ kwota kredytu od 1.000 zł do 20.000 zł

⇒ oprocentowanie od 5,50% (stałe)* z terminem spłaty do roku

⇒ okres spłaty – do 36 miesięcy

⇒ prowizja 5 % (lub 3% min.50zł, jeśli klient posiada lub skorzysta z oferty karty kredytowej w Banku Spółdzielczym w Sławnie)

⇒ atrakcyjny pakiet ubezpieczeń

 

Jak wziąć kredyt?

Wydrukuj i wypełnij wniosek kredytowy tutaj oraz:

  • oświadczenie o źródle i wysokości dochodów tutaj w przypadku, gdy Twoje wynagrodzenie lub emerytura wpływa na rachunek w Banku Spółdzielczym w Sławnie

lub

  • przedłóż do wypełnienia swojemu pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów tutaj w przypadku, gdy Twoje wynagrodzenie lub emerytura nie wpływa na rachunek w Banku Spółdzielczym w Sławnie

złóż kompletny wniosek w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Sławnie, a resztą zajmą się nasi doradcy klienta

 

Przykładowe raty kredytu gotówkowego JESIEŃ

                                                                          Wszystkie kwoty rat zostały zaokrąglone do pełnych złotych

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 14,30 % i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5.000 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesięcy,  roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,00 %, tj. WIBOR 12M+marża 4,13 pp., spłata w 24 miesięcznych równych ratach (23 raty po 221,65 zł i 1 rata 221,54 zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 679,49 zł, na który składają się: odsetki 319,49 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5 %, tj. 250zł, koszty usług dodatkowych 110 zł, w skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 110 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.679,49 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 08-10-2019 r. na reprezentatywnym przykładzie

Pliki do pobrania