PROMOCJA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
19 czerwca 2023

Sprawne działanie firmy zależy od jej płynności finansowej i możliwości szybkiego dostępu do potrzebnych środków, zatem jeśli potrzebujesz środków na inwestycje lub bieżącą działalność, sprawdź ofertę promocyjną Banku Spółdzielczego w Sławnie.

Mamy dla Was promocję dostępną w okresie od 01.06.2023r. do 30.09.2023r.

WPROWADZILIŚMY PROMOCYJNE STAWKI PROWIZYJNE PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW:

  prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytów:

   • obrotowych w rachunku kredytowym   1,50%
   • w rachunku bieżącym, w tym SGB AGRO  1,50%
   • inwestycyjnych, w tym SGB AGRO oraz UNIJNY SGB 0,00%
   • inwestycyjnych z poręczeniem Funduszu Pomerania 0,00%
   • dla wspólnot mieszkaniowych 0,00%
   • na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK 0,00%
   • na finansowanie inwestycji proekologicznych MŚP/AGRO 0,00%

prowizja za obsługę kredytu w rachunku bieżącym w tym SGB AGRO                         1,50%

prowizja za przedłużenie okresu kredytowania na kolejny okres                                   1,50%

(dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym w tym SGB AGRO)

 

WPROWADZILIŚMY ZEROWE STAWKI OPŁATY ZA PROWADZENIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO przez okres 12 m-cy dla nowych klientów, którzy założą rachunek bieżący w okresie promocji

dla pakietu KONTO DLA FIRMY 0,00 zł m-cznie

(pakiet dedykowany jest dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób prowadzących gospodarstwo rolne oraz wspólników spółek cywilnych)                                                                                                            

 dla pakietu KONTO DLA BIZNESU 0,00 zł m-cznie

(pakiet przeznaczony dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych, w tym budżetowych oraz stowarzyszenia, straże pożarne, fundacje itp.) 

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK NASZEGO BANKU