Promocyjne kredyty obrotowe dla rolnictwa
9 września 2022

DOBRY PLON SGB Agro – promocja od 07.09.2022r. do 31.12.2022r.

oprocentowanie stałe 7,70% w skali roku

prowizja 2%

okres kredytowania do 12 m-cy (możliwość przedłużenia okresu kredytowania maksymalnie do 3 lat, na warunkach obowiązujących w banku w dniu odnowienia)

kwota kredytu nie może przekraczać równowartości 2 500zł/1ha posiadanych użytków rolnych

istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR do 80% kwoty kredytu i otrzymania przez kredytobiorcę dopłaty w wysokości 5% do oprocentowania kredytu obrotowego


KREDYT OBROTOWY SGB Agro – promocja od 07.09.2022r. do 31.12.2022r.

oprocentowanie:

      • do roku: oprocentowanie stałe 8,00% w skali roku
      • powyżej roku do 3 lat : oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + stała marża banku 2 p.p. (aktualnie, tj. do 30.09.2022r. oprocentowanie wynosi 9,08% w skali roku)

prowizja 2%

okres kredytowania do 3 lat

kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej

istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR do 80% kwoty kredytu i otrzymania przez kredytobiorcę dopłaty w wysokości 5% do oprocentowania kredytu obrotowego

 

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK NASZEGO BANKU