Promocyjny kredyt obrotowy na działalność gospodarczą
9 września 2022

KREDYT OBROTOWY – Promocja od 07.09.2022r. do 31.12.2022r.

oprocentowanie:

      • do roku: oprocentowanie stałe 8,00% w skali roku
      • powyżej roku do 3 lat : oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + stała marża banku 2 p.p. (aktualnie, tj. do 30.09.2022r. oprocentowanie wynosi 9,08% w skali roku)

prowizja 2%

okres kredytowania do 3 lat

kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej

istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci bezpłatnego poręczenia w funduszu poręczeniowym

 

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK NASZEGO BANKU