Aktualności

Wnioski „500+” i „300+” – możliwość złożenia za pomocą bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Sławnie
10 sierpnia 2018

Klienci korzystający z bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Sławnie mają możliwość składania wniosków o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Dobry Start 300+  za pomocą Internet Bankingu.  Poniżej prezentujemy krótką instrukcję, jak wypełnić wniosek:

 • Logowanie do systemu bankowości elektronicznej (Uwaga: w celu złożenia wniosków należy zalogować się przez jedną z trzech przeglądarek: Opera, Google Chrome lub Explorer EDGE)
 • Wybrać z pulpitu po lewej stronie zakładkę ŚWIADCZENIA
 • Wybrać z listy rachunek do wypłaty świadczenia, następnie kliknąć przycisk DALEJ
 • Wybrać odpowiednią opcję składanego wniosku

 • Zapoznać się z Informacją dotyczącą składania wniosków o świadczenie w programie
 • Uzupełnić dane wnioskodawcy ( większość danych jest już automatyczne wypełniona)
 • Dalej postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie
 • Zaakceptować OŚWIADCZENIA i POUCZENIA oraz dodać ewentualne załączniki
 • Zatwierdzić i zakończyć wniosek klikając przycisk DALEJ
 • Pobrać i zapisać potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku
 • Po ponownym zalogowaniu do bankowości elektronicznej jest możliwość sprawdzenia statusu wniosku w zakładce ŚWIADCZENIA

Zachęcamy do składania wniosków poprzez bankowość elektroniczną