Zdobywaj świat z kartą Visa – promocja
29 listopada 2021

Weź kartę Visa, zapłać nią i odbierz upominek.

Mamy dla Ciebie idealne upominki na zimowe wyprawy i spacery – plecaki, powerbanki i kubki termiczne z młynkami do kawy.

Jak je zdobyć? To proste:

  • podpisz umowę na kartę w naszym Banku do 18 lutego 2022 r.
  • płać kartą za zakupy i usługi – wydaj łącznie 150 zł do 25 lutego 2022 r. Choć raz zapłać nią mobilnie – z Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay.
  • przyjdź do nas i odbierz upominek.

Zapytaj w naszym Banku o kartę Visa.

Pospiesz się – liczba upominków jest ograniczona.

Organizatorem promocji „Zdobywaj świat z kartą Visa” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. Promocja trwa od 22 listopada 2021 r. do 25 lutego 2022 r., przy czym umowę o kartę debetową Visa lub umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa należy zawrzeć w terminie od 22 listopada 2021 r. do 18 lutego 2022 r. Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 150 zł, w tym co najmniej jednej płatności za pomocą cyfrowego portfela (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay), należy dokonać do 25 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz jej regulamin dostępne są na stronie www.sgb.pl oraz w placówce Banku Spółdzielczego SGB. Aby uzyskać informacje o dostępności produktu, szczegółach oferty oraz opłatach i prowizjach, odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego SGB. Decyzja o przyznaniu limitu kredytowego na karcie jest uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia. Liczba upominków jest ograniczona. Stan na 22 listopada 2021 r.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej wynosi 15,80% i została wyliczona przy następujących założeniach: limit kredytowy wynosi 2.000 zł, całkowita kwota kredytu 2.000 zł, okres kredytowania wynosi 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,50%, tj. WIBOR 12M+marża 9,25 pp., całkowity koszt kredytu wynosi 1.002,18 zł, w którego skład wchodzą: kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 777,18 zł, koszty usług dodatkowych 225zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 60,00 zł oraz opłata za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165 zł i koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 3.002,18 zł. Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 29.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie

Pliki do pobrania