Młodzież
i studenci

Kredyt mieszkaniowy “Mieszkanie dla młodych” (MdM)

Dla kogo?
Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia osób w nabyciu mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania
wkładu własnego. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.

Na jaki cel?
Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych” może być udzielony nabywcy z przeznaczeniem na zakup mieszkania lub wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.

Jaka kwota kredytu?
Maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego) i wartość zabezpieczenia.

Na jaki okres?
Kredyt udzielany jest na okres do 25 lat.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.