Nowa lokata na NOWE ŚRODKI
20 czerwca 2022

Od 20.06.2022r. załóż w Banku Spółdzielczym w Sławnie lokatę na NOWE ŚRODKI, a  korzystnie pomnożysz swoje oszczędności. Wybierz lokatę, która zapewni Ci nie tylko zysk ale także bezpieczeństwo zdeponowanych środków.

Ulokuj pieniądze i zyskaj poniższe korzyści:

możliwość wyboru okresu lokowania środków: na 6 lub 12 miesięcy

atrakcyjne, stałe oprocentowanie:

    • 5,50 % na 6 miesięcy w skali roku

    • 5,75 % na 12 miesięcy w skali roku

kwota do 500.000 zł na nowe środki. Przez nowe środki należy rozumieć przyrost salda Klienta w stosunku do stanu środków zgromadzonych na jego rachunkach 31.05.2022 r.

kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego

zakładana w placówkach Banku

Twoje pieniądze są bezpieczne ponieważ objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości środków nieprzekraczającej równowartości w złotych 100.000 euro (Arkusz informacyjny dla deponentów )

 

O szczegóły zapytaj w placówkach Banku

Pliki do pobrania