Rolnicy

Kredyt Dobry Plon

Jeżeli prowadzisz działalność rolniczą, ten kredyt pomoże Ci sprawnie funkcjonować.

Twoje korzyści:

  • wysokość kredytu wynosi równowartość 1.000 zł na 1 ha użytków rolnych,
  • kredyt udzielany jest jako kredyt krótkoterminowy na okres 12 miesięcy,
  • istnieje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy na kolejny okres 12 miesięcy (łączny okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata).

Co może być przedmiotem kredytu?
Kredyt przeznaczony jest na:

  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
  • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
  • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • zakup paliwa na cele rolnicze.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.