O Banku

Historia

Spółdzielczość Bankowa w Sławnie pojawiła się tuż po wojnie. Wszystko zaczęło się 8 września 1945 r. W budynku starostwa zebrali się przedstawiciele władz obwodu sławieńskiego, działacze wiejscy, spółdzielcy oraz bankowcy. Cel mieli jeden – założyć bank ludowy. Uchwalono statut i powołano Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Józef Czernecki – ówczesny starosta sławieński.

01-jozef-czernecki

Spółdzielnia liczyła wtedy zaledwie 13 członków i tylko jedną osobę urzędującą. Placówka mieściła się w budynku przy obecnej ulicy Gdańskiej.

02-budynek-starostwa

W 1945r. strategicznym celem Banku było pozyskanie jak największej liczby członków i wpłata zadeklarowanych przez nich udziałów. Celem nadrzędnym wynikającym ze statutu spółdzielni było podniesienie dobrobytu członków poprzez dostarczanie im dogodnego kredytu i pozyskiwanie oszczędności.

30 stycznia 1948r. Bank po raz pierwszy zmienił siedzibę – znalazł pomieszczenie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8.

03-siedziba-przy-wojska-polskiego

W 1952 roku Bank Ludowy zmienił nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą. Głównym przedmiotem jej działania była realizacja planu rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona rolników przed lichwą i wyzyskiem.

W 1954 roku po raz kolejny zmieniła się siedziba Banku – mieścił się on przy ulicy I Pułku Ułanów.

04-siedziba-przy-pulku-ulanow

Ważnym wydarzeniem w historii Spółdzielni była zmiana nazwy na Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa. Również w 1961 roku zakupiono budynek przy ulicy Kopernika 5, w którym siedziba znajduje się do dziś.

05-siedziba-przy-kopernika-5

W 1973 roku nazwę Banku Ludowy zmieniono na Bank Spółdzielczy w Sławnie.

W 1975r. nastąpiły zmiany w składzie kierownictwa Banku oraz Zarządu. W tym okresie działalności Bank umocnił się organizacyjnie, technicznie i kadrowo. Zatrudniono wówczas 25 osób, wyposażono Bank w maszyny księgujące.

Lata 1990-1993 to okres bardzo trudny dla bankowości. Polityka fiskalna wobec Banków w zestawieniu ze wzrastającą inflacją, trudną sytuacją ekonomiczną klientów spowodowała kryzys i zawieszenie działalności wielu z nich. W tym trudnym okresie transformacji Bank Spółdzielczy w Sławnie nie zawiódł swoich klientów, pomagał kredytobiorcom renegocjując warunki umów kredytowych o to by żaden klient nie musiał zawieszać działalności z powodu utarty płynności finansowej.

W 1998 roku władze banków spółdzielczych w Białym Borze, Polanowie i Malechowie z filią w Sianowie podjęły uchwały o połączeniu swoich kapitałów z Bankiem Spółdzielczym w Sławnie. Wskutek połączenia powstał Bank silniejszy kapitałowo i bardziej atrakcyjny dla klienta.

Ważnym wydarzeniem w historii Banku było podpisanie w czerwcu 2001 roku umowy zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. – dzisiejszym SGB Bank S.A. Umowa określała zasady wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań statutowych, kierunki rozwoju i doskonalenie działalności Banku oraz ochronę interesów i prawnych.

W roku 2002 została uruchomiona filia banku w Kobylnicy.

W latach 2010-2011 przebudowano i rozbudowano siedzibę Banku. Dotychczasowy budynek kapitalnie wyremontowano tworząc miejsce dla Centrali Banku. Obok powstał natomiast nowy obiekt, w którym znajduje się obecnie oddział w Sławnie.

06-slawno-jpg

W roku 2015 Bank przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

 

Bank Spółdzielczy w Sławnie – 70 lat tradycji i zaufania