Regulaminy

Tabela oprocentowań

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Godziny graniczne realizacji przelewów

Druki do pobrania

Przewodnik Użytkownika aplikacji mobilnej "Portfel SGB"

Instrukcje użytkownika Internet Bankingu

Formularz informacyjny - przeniesienie rachunku płatniczego

Programy do pobrania