Zastrzeżenie dokumentów i kart

System Dokumenty Zastrzeżone

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku!

Jeżeli straciłeś dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczkę wojskową, kartę płatniczą oraz inne dokumenty możesz je zastrzec w każdej naszej placówce.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Gdzie zastrzegać?

Jakie dokumenty należy zastrzegać?

najważniejsze są: dowód osobisty (również tymczasowy), paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny oraz karta płatnicza.

Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty?

Dziennie dokonuje się miliony operacji, polegających m.in.: na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy wynajem mieszkania. Niemal w każdym przypadku potwierdzona jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji, dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, m.in. do:

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Zastrzeżenia dokumentów przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie.

ZASTRZEGANIE KART

UTRATA KARTY PŁATNICZEJ LUB KREDYTOWEJ

W przypadku utraty Karty płatniczej (Visa, MasterCard) jej Posiadacz lub Użytkownik powinien niezwłocznie zastrzec kartę podając swoje dane personalne. Można tego dokonać w Banku lub telefonicznie w PolCard.
Zastrzeżenia telefoniczne można dokonywać przez całą dobę siedem dni w tygodniu:

Telefoniczne zgłoszenie zastrzeżenia karty musi być potwierdzone na piśmie przez osobę, która zastrzegła kartę w ciągu 7 dni roboczych w placówce Banku.

W przypadku utraty Lokalnej Debetowej Karty Płatniczej jej Posiadacz lub Użytkownik powinien niezwłocznie zastrzec kartę. Można tego dokonać w Banku w dni robocze w godzinach od 8.00-17.00 lub telefonicznie podając swoje dane personalne pod numerem 67 28-75-758 lub 67 28-75-030. Zastrzeżenie telefoniczne można dokonywać przez całą dobę siedem dni w tygodniu poprzez system Bankofon pod numerem 67 287 54 44. W tym celu należy wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje usługa zastrzegania karty. Następnie należy podać otrzymany przy odbiorze karty numer użytkownika i potwierdzić znakiem #. Później podajemy hasło i ponownie potwierdzamy znakiem #. Kolejną czynnością, jaką należy wykonać jest wybór opcji: Karty bankomatowe (klawisz 6 i znak #) lub zastrzeżenia karty (klawisz 1 i znak #). Następnie należy podać otrzymany przy odbiorze karty numer karty.

W przypadku utraty Karty kredytowej (MasterCard, Visa) jej Posiadacz lub Użytkownik powinien niezwłocznie zastrzec kartę podając swoje dane personalne. Można tego dokonać w Banku lub telefonicznie w PolCard.
Zastrzeżenia telefoniczne można dokonywać przez całą dobę siedem dni w tygodniu:

Telefoniczne zgłoszenie zastrzeżenia karty musi być potwierdzone na piśmie przez osobę, która zastrzegła kartę w ciągu 7 dni roboczych w placówce Banku.