Outsourcing

Zgodnie  z obowiązkiem wynikającym z art.111b Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art.6a ust.1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy w Sławnie informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującym przedsiębiorcą:

 

      1. Zakład Usług Informatycznych
       Z.Koza Spółka Komandytowa
       adres: ul. Kalkszteina 18, 82-400 Sztum
       KRS: 0000184323, REGON: 170127088, NIP: 579000369
      2. Zakład Usług Informatycznych
       „NOVUM” Sp. z o.o.
       adres: ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża
       KRS: 0000080302, REGON: 450008795, NIP: 7180026819
      3. E-QSM Consulting Sp. z o.o.
       adres: ul. Przemysłowa 15/17 lok. 239
       61-579 Poznań
      4. DOKUMENTA SŁUPSK
       Koszycka-Dobrzyń Elżbieta
       adres: ul. Zamiejska 19, 76-200 Słupsk