Outsourcing

Zgodnie  z obowiązkiem wynikającym z art.111b Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art.6a ust.1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy w Sławnie informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującym przedsiębiorcą:

 

  1. Zakład Usług Informatycznych
   Z.Koza Spółka Komandytowa
   adres: ul.Kalkszteina 18, 82-400 Sztum
   KRS: 0000184323, REGON: 170127088, NIP: 579000369
  2. Zakład Usług Informatycznych
   „NOVUM” Sp. z o.o.
   adres: ul.Spokojna 9A, 18-400 Łomża
   KRS: 0000080302, REGON: 4500087952, NIP: 7180026819