BEZprowizyjny kredyt gotówkowy
1 lutego 2024

W Banku Spółdzielczym w Sławnie doradzamy najlepsze rozwiązania finansowe i wspieramy realizację małych i dużych planów. Wasze cele nie powinny czekać na realizację ani jednego dnia dłużej!

Realizuj je z lekkością z BEZprowizyjnym kredytem gotówkowym:

kwota kredytu do 50.000 zł

prowizja 0%

oprocentowanie stałe od 9,50%

okres spłaty do 36 miesięcy

na dowolny cel w tym możliwość spłaty innych kredytów

 

Przykładowa wysokość rat BEZprowizyjnego kredytu gotówkowego Wszystkie kwoty rat zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

 

Z ubezpieczeniem

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 12,31% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 7.000,00 zł, okres kredytowania 24 miesiące,  roczne stałe oprocentowanie 9,50%, spłata w 24 miesięcznych równych ratach (23 raty po 322,07zł i 1 rata 321,98zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 882,59zł, na który składają się: odsetki 729,59zł, prowizja za udzielenie kredytu 0zł, koszty usług dodatkowych 153zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 153zł (koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy). Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.882,59zł.

 

Bez ubezpieczenia

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 13,24% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 7.000,00 zł, okres kredytowania 24 miesiące,  roczne stałe oprocentowanie 12,50%, spłata w 24 miesięcznych równych ratach (23 raty po 332,05zł i 1 rata 332,10zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 969,25zł, na który składają się: odsetki 969,25zł, prowizja za udzielenie kredytu 0zł, koszty usług dodatkowych 0zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.969,25zł.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31-01-2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Pliki do pobrania