Aktualności

FORA ROLNICZE – spotkania z sektorem AGRO
3 marca 2020

Bank Spółdzielczy w Sławnie po raz pierwszy zorganizował Fora Rolnicze wspólnie z Zachodniopomorska Izbą Rolniczą z powiatu sławieńskiego i koszalińskiego. Spotkania odbyły się w Malechowie, Sianowie, Sławnie, Polanowie i Białym Borze (poniżej przedstawiamy relację z tych spotkań).

W programie przewidziano omówienie przez zaproszonych gości i organizatorów istotnych tematów dotyczących działalności sektora AGRO:

związanych z aplikowaniem po dotację lub premię z PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w 2020 roku

najnowszej oferty produktowej Banku Spółdzielczego w Sławnie, dotyczącej finansowania inwestycji w tym związanych z PROW, a także inwestycji proekologicznych i bieżącej działalności rolniczej

ubezpieczeń upraw, majątku, maszyn, życia, podróży

aktualności rolniczych: szkody łowieckie, plany nawozowe, BDO, szacowanie szkód wynikających z klęsk żywiołowych w uprawach, działalność izb rolniczych itp.

Duża frekwencja  zaowocowała wywiązaniem się dyskusji między uczestnikami Forum jak i z zaproszonymi gośćmi i organizatorami, a także nawiązaniem bliższej współpracy w zakresie rozwoju rolnictwa w naszym regionie.

Relacje ze spotkań zostały także przedstawione przez lokalną prasę tj. „Obserwatora Lokalnego” oraz „Dziennik Sławieński” oraz stronę internetową www.slawno.naszemiasto.pl

Dziękujemy Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej za wspólne zorganizowanie spotkań.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i aktywny udział podczas naszych spotkań.

MALECHOWO 18.02.2020r.

 

SIANÓW 19.02.2020r.

 

SŁAWNO 20.02.2020r.

 

POLANÓW 25.02.2020r.

 

BIAŁY BÓR 26.02.2020r.