Kredyt płynnościowy dla rolników 2% z dopłatami z ARiMR
21 lipca 2023

Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – z dopłatami z ARiMR – linia UP

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Najważniejsze korzyści:

oprocentowanie płacone przez klienta wynosi 2 % dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR

prowizja 0,5 % od kwoty kredytu

brak konieczności rozliczenia kredytu

Na co?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym oraz:

osobą fizyczną (z wyłączeniem rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)

osobą prawną

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Kwota kredytu?

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych

200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych

400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Dodatkowe warunki:

Nie jest wymagany wkład własny. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Okres stosowania dopłat – do 60 miesięcy.

Wniosek o Kredyt płynnościowy można złożyć w placówkach naszego banku

Pliki do pobrania