Klienci
biznesowi

Przelewy natychmiastowe

System Płatności BlueCash (Przelewy ekspresowe) – to nowatorskie rozwiązanie do realizacji błyskawicznych przelewów pomiędzy kontami w różnych bankach, umożliwiające przekazanie środków nawet w 15 sekund. Płatności nadawcy realizowane są w czasie rzeczywistym. Odbiorca otrzymuje środki tuż po zrealizowaniu przekazu pieniężnego.

Płatności ekspresowe w Systemie Płatności BlueCash mogą być dokonywane poprzez złożenie dyspozycji: 

  • przelewu ekspresowego przez posiadacza rachunku do jego rachunku prowadzonego w Banku – operacja bezgotówkowa,
  • zlecenia płatniczego w okienku kasowym w Banku (na druku „polecenia przelewu”) – operacja gotówkowa.

Limit jednorazowego przelewu = 5 000,00 zł

Zlecenie płatnicze w postaci przelewu ekspresowego (BlueCash) może zostać złożone wyłącznie na rachunek odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu BlueCash w tym do banku będącym bankiem współpracującym.

Lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem Systemu Płatności BlueCash: https://bluecash.pl/spbc/out

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.