Rolnicy

Kredyt z linii PR

Kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – symbol PR.

Co może być przedmiotem kredytu?
Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych,
 • zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów,
 • zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktu,
 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.

Dla kogo?
Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz określoną działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i jesteś:

 • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • osobą prawną,
 • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Dodatkowe warunki:

 • Twój udział własny 20-30% nakładów inwestycyjnych,
 • okres kredytowania – 15 lat,
 • okres karencji – 2 lata,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów stosowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rybołówstwie,
 • kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.