Rolnicy

Kredyt z linii Z

Kredyty na zakup użytków rolnych – symbol Z.

Co może być przedmiotem kredytu?

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

Dla kogo?

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz określoną działalność rolniczą i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Dodatkowe warunki:

  • Twój udział własny 20% nakładów inwestycyjnych,
  • okres kredytowania – 15 lat,
  • okres karencji – 2 lata,
  • dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.