Aktualności

POPULARYZUJEMY WIEDZĘ O BANKOWOŚCI I FINANSACH W SZKOŁACH
3 sierpnia 2017

Miło nam poinformować, że Bank Spółdzielczy w Sławnie podpisał umowę z Warszawskim Instytutem Bankowości na realizację ogólnopolskiego projektu BAKCYL, którego główną ideą jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie finansów. Podstawowym działaniem w ramach projektu są lekcje z finansów dla uczniów różnych etapów edukacyjnych. Od najbliższego roku szkolnego będą realizowane lekcje nie tylko dla gimnazjalistów ale także dla szkół podstawowych i średnich, które zgłoszą potrzebę przeprowadzenia takich zajęć. Zajęcia prowadzone będą przez bankowców praktyków i ekspertów w tej dziedzinie, którzy zostaną przeszkoleni i przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą przez Warszawski Instytut Bankowości.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu oraz zapoznając się z filmem o projekcie http://wib.org.pl/files/Bakcyl_v4.mp4

 

Jest to kolejny projekt popularyzacji wiedzy o bankowości i finansach. Aktualnie realizujemy co roku dwa programy edukacyjne:

 

SKO – dla klas I – VI, w ramach którego uczymy dzieci systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Każde dziecko otrzymuje imienną książeczkę, na którą dokonuje systematycznych wpłat. Dodatkowo klasy I z okazji ślubowania otrzymują od Banku Spółdzielczego w Sławnie pierwszą wpłatę. Zgromadzone oszczędności mogą przeznaczać na realizację swoich marzeń.

Książeczki SKO mogą być również przeznaczone dla konkretnej klasy w celu gromadzenia oszczędności przez cały rok szkolny na zaplanowaną wycieczkę klasową. Na koniec roku szkolnego oszczędzający otrzymują nagrody rzeczowe za systematyczność w oszczędzaniu.

Bank Spółdzielczy w Sławnie aktualnie sprawuje patronat SKO nad następującymi szkołami:

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
  • Zespół Szkół w Sławsku
  • Zespół Szkół we Wrześnicy
  • Szkoła Podstawowa w Bobrowicach
  • Szkoła Podstawowa w Warszkowie
  • Zespół Szkół w Ostrowcu
  • Szkoła Podstawowa w Niemicy

W ramach SKO organizowane są również konkursy ogłaszane na specjalnie dedykowanej stronie www.skowsgb.pl

 

 

„Kevin sam w Banku” – dla młodzieży w wieku 13-18 lat, który zakłada edukację młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych takich jak bankowość elektroniczna i karty płatnicze, a także historię pieniądza i jego ewolucję. Naszym celem jest wspieranie młodzieży w świadomym i bezpiecznym korzystaniu z bezgotówkowych instrumentów płatniczych oraz branie czynnego udziału w upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego.

Projekt „Kevin sam w Banku” został zrealizowany w klasach IV,V i VI w Zespole Szkół w Sławsku, w Gimnazjum Miejskim w Sławnie oraz w klasach III Gimnazjum we Wrześnicy i w klasie IV Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.

Prezentacja składała się z trzech tematów oraz z komiksu.

 • Pieniądz XXI wieku
 • Bezpieczne korzystanie z kart płatniczych
 • Zagrożenia związane z bankowością internetową
 • Komiks „Kevin sam w Banku

GIMNAZJUM MIEJSKIE W SŁAWNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZEŚNICY

GIMNAZJUM WE WRZEŚNICY

Pliki do pobrania