Aktualności

„X Matematyczne Potyczki w Banku” -gminny konkurs matematyczny”
5 czerwca 2017

31 maja 2017r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbył się X gminny konkurs matematyczny pod hasłem  „X Matematyczne Potyczki w Banku” pod patronatem Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie.

Celem konkursu było pokazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Oprócz umiejętności matematycznych uczniowie musieli posiadać podstawową wiedzę z zakresu „małej ekonomii”, w szczególności: przeprowadzać obliczenia na pieniądzach, znać podstawowe pojęcia ze słownika ekonomicznego, obliczać odsetki bankowe, wypełniać czeki oraz druki wpłaty.

W konkursie brały udział trzy szkoły gminy Malechowo, każda reprezentowana przez czterech uczniów:

  • Szkoła Podstawowa w Niemicy
  • Zespół Szkół w Ostrowcu
  • Szkoła Podstawowa w Lejkowie

 

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobył Zespół Szkół w Ostrowcu, II miejsce Szkoła Podstawowa w Lejkowie, III miejsce Szkoła Podstawowa w Niemicy.

Uczniowie otrzymali cenne nagrody w postaci gier edukacyjnych, dyplomy i upominki  rzeczowe, a szkoły uhonorowano grami przeznaczonymi na wyposażenie świetlic szkolnych.

 

Nagrody ufundował, jak co roku,  Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie,

 

Gratulujemy uczniom oraz szkołom wygranych.

Pani Joasi dziękujemy za zorganizowanie konkursu promującego zasady ekonomii i finansów.

Z pewnością zdobyta wiedza w tym zakresie przyda się w życiu codziennym tych młodych ludzi.