Aktualności

Kolejny sukces Banku Spółdzielczego w Sławnie
4 grudnia 2017

Kolejny już sukces Banku Spółdzielczego w Sławnie potwierdza wysoką kulturę i jakość świadczonych usług w zakresie obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.

24 listopada 2017r w warszawskim EXPO podczas uroczystej gali finałowej XVIII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców-Bankowa Nagroda Jakości” Bank Spółdzielczy w Sławnie po raz kolejny został uhonorowany Godłem Promocyjnym konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. W imieniu Banku Spółdzielczego w Sławnie nagrodę odebrała Pani Aleksandra Bukowska – Prezes Zarządu.

Jest to duże wyróżnienie dla Banku, ponieważ nagroda ta wskazuje instytucje finansowe, które charakteryzują się zrozumieniem dla specyfiki problemów MŚP, rzeczowym podejściem do przedsiębiorców oraz dokonały niezbędnego wysiłku, aby zbudować silne więzi z tym sektorem, przy wykorzystaniu nowych technologii i efektywnej współpracy zespołowej.

Celem tego programu jest wspieranie współtworzenia wysokiej kultury współpracy między instytucjami bankowymi a przedsiębiorcami, popularyzowanie wprowadzanych innowacji oraz stałe doskonalenie i poszerzanie dostępności swoich usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” wzmacnia wizerunek Banku i buduje zaufanie wśród dotychczasowych i potencjalnych klientów