Kredyt gotówkowy EKO!
15 września 2023

Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska. Co robić, aby zapobiec groźbie klęsk żywiołowych, w obliczu których znajduje się obecnie nasza planeta? Jednym ze sposobów jest dbanie o środowisko oraz wspieranie i realizacja przedsięwzięć proekologicznych.

W związku z tym Bank Spółdzielczy w Sławnie oferuje kredyt gotówkowy EKO!  dla Klientów indywidualnych, którzy planują inwestycje proekologiczne.

Przeznaczenie kredytu EKO!:

zakup instalacji fotowoltaicznych;

zakup instalacji grzewczych: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;

pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;

przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;

zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;

zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;

zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;

zakup sprzętu AGD;

zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;

własne potrzeby konsumpcyjne klienta (jednocześnie ze wskazanymi powyżej)

 

Parametry kredytu EKO!:

prowizja 0 %

wysoka kwota kredytu –do 100.000.00 zł

długi okres kredytowania – do 7 lat

oprocentowanie –WIBOR 6M + marża 4,95pp

brak udziału środków własnych

minimum formalności

elastyczne formy spłaty

WARUNEK: Kredytobiorca zobowiązany będzie do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 60% wartości wykorzystanego kredytu (na podstawie FV) w terminie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.

Programy Rządowe:

możliwość skorzystania z rządowego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (pomoc do 5 tys. zł). Szczegóły programu TUTAJ

możliwość skorzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze” obejmującego dotację na wymianę kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, itp. Szczegóły programu TUTAJ

możliwość skorzystania z rządowego programu „Moja Woda” obejmującego dotację na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych do 80% kosztów kwalifikowanych (pomoc do 5 tys. zł). Szczegóły programu TUTAJ

możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 

 

Możliwość skorzystania z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii w Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

instalacji fotowoltaicznych (moc do 150 kWp) i kolektorów słonecznych (powierzchnia do 30 m2)

       – zamontowanych na dachu budynku, budowli lub znajdujących się na gruncie,

pomp ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 12,24% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 25.000zł, okres kredytowania 60 miesięcy,  roczne zmienne oprocentowanie nominalne 11,60%, tj. WIBOR 6M (6,65) + marża 4,95 pp., spłata w 60 miesięcznych równych ratach (59 raty po 550,37zł i 1 rata 550,13zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 8.021,96zł, na który składają się: odsetki 8.021,96zł, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, koszty usług dodatkowych 0zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 33.021,96zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 14-09-2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zapraszamy do naszych placówek

Pliki do pobrania