Kredyt gotówkowy EKO!
13 listopada 2020

Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska. Co robić, aby zapobiec groźbie klęsk żywiołowych, w obliczu których znajduje się obecnie nasza planeta? Jednym ze sposobów jest dbanie o środowisko oraz wspieranie i realizacja przedsięwzięć proekologicznych.

W związku z tym Bank Spółdzielczy w Sławnie wdrożył nowy produkt kredytowy – kredyt gotówkowy EKO!  dla Klientów indywidualnych, którzy planują inwestycje proekologiczne.

Przeznaczenie:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup instalacji grzewczych: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta (jednocześnie ze wskazanymi powyżej)

Parametry kredytu:

 • atrakcyjne oprocentowanie –WIBOR 12M + marża 4,50pp
 • wysoka kwota kredytu –do 50.000.00 zł
 • długi okres kredytowania – do 7 lat
 • prowizja -2 %
 • brak udziału środków własnych
 • minimum formalności
 • elastyczne formy spłaty

Programy Rządowe:

 • możliwość skorzystania z rządowego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (pomoc do 5 tys. zł). Szczegóły programu TUTAJ
 • możliwość skorzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze” obejmującego dotację na wymianę kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, itp. Szczegóły programu TUTAJ
 • możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

WARUNEK:

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania środków z kredytu w wysokości co najmniej 60% wartości wykorzystanego kredytu (na podstawie FV) w terminie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 9,39% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 26.000zł (prowizja i koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy,  roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,15%, tj. WIBOR 12M 3,65 + marża 4,50 pp., spłata w 60 miesięcznych równych ratach (59 raty po 528,89zł i 1 rata 529,00zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 6.253,51zł, na który składają się: odsetki 5.733,51zł, prowizja za udzielenie kredytu 2% tj. 520zł, koszty usług dodatkowych 0zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 32.253,51zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10-02-2022r. na reprezentatywnym przykładzie

 

Możliwość ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii w Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

GŁÓWNE ZALETY:
  • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
  • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
  • świadczenie w przypadku niższej produkcji energii elektrycznej w wyniku niepogody
  • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
  • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
  • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu
  • przy szkodzie pokrywamy dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów, drobnymi pracami murarskim

 

Jak wziąć kredyt?

 • w placówce naszego banku

Wydrukuj i wypełnij wniosek kredytowy tutaj oraz:

oświadczenie o źródle i wysokości dochodów tutaj w przypadku, gdy Twoje wynagrodzenie lub emerytura wpływa na rachunek w Banku Spółdzielczym w Sławnie lub

przedłóż do wypełnienia swojemu pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów tutaj w przypadku, gdy Twoje wynagrodzenie lub emerytura nie wpływa na rachunek w Banku Spółdzielczym w Sławnie

 • w bankowości elektronicznej IB (dotyczy klientów posiadający w naszym banku rachunek ROR z bankowością elektroniczną IB)

 • zamawiając ROZMOWĘ Z NASZYM DORADCĄ korzystając z komunikatora znajdującego się na zielonym dolnym pasku naszej strony internetowej www.bsslawno.pl – oddzwonimy na pewno i ustalimy dogodne warunki udzielenia kredytu

 

Pliki do pobrania