KREDYT INWESTYCYJNY Z PORĘCZENIEM FUNDUSZU POMERANIA ZA 0 ZŁ
27 stycznia 2020

Dzięki wspólnemu produktowi banków spółdzielczych oraz Funduszu Pomerania przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać w Banku Spółdzielczym w Sławnie z niezwykłej okazji:

 

otrzymać całkowicie bezpłatnie poręczenie kredytu od Funduszu Pomerania oraz dostać kredyt na unikatowych warunkach, ponieważ prowizja wynosi jedynie 1%.

 

SPRAWDŹ KORZYŚCI:

» niska prowizja za udzielenie kredytu – 1% kwoty kredytu

» atrakcyjne oprocentowanie – stawka WIBOR 3M + 3,50 pp marży (zmienne, w stosunku rocznym)

» darmowe poręczenie Funduszu Pomerania

» długi okres kredytowania – do 15 lat

» możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – do 12 miesięcy

 

 

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014r.) , w tym w szczególności na:

» finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych

» kredyty, które mają na celu m.in. stworzenie nowych miejsc pracy

» wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

» zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

» inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP i zwiększenia zatrudnienia