Aktualności

PSD2 – ważne zmiany dla klientów od 14 września 2019
11 września 2019

Od 14 września 2019 roku zmieniają się zasady korzystania z bankowości elektronicznej oraz kart płatniczych.

To efekt unijnej dyrektywy PSD2, której wejście w życie spowoduje, że powierzone nam pieniądze jak i realizowane przez Klientów transakcje będą bezpieczniejsze.

W związku z tym:

⇒ zmieni się sposób logowania do bankowości elektronicznej

⇒ konieczne będzie potwierdzanie kodem PIN niektórych transakcji zbliżeniowych (do 50zł)

Czym jest PSD2? 

Komisja Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2), aby zwiększyć bezpieczeństwo płatności oraz pobudzić innowacyjność i konkurencyjność. Dyrektywa PSD2 będzie miała znaczący wpływ zwłaszcza w transakcje w handlu elektronicznym, spowoduje konieczność wdrożenia „silnego uwierzytelniania”. Postanowienia dotyczące silnego uwierzytelniania zawarte w dyrektywie PSD2 wchodzą w życie z dniem 14.09.2019r. i będą obowiązywać w całej Europie.

Od 14 września 2019 roku zmieniamy:

  • sposób logowania do bankowości elektronicznej – wprowadzamy silne uwierzytelnianie – będziemy wymagać kodu uwierzytelnienia (ustawionego przez Klienta) i hasła SMS, bądź autoryzacji mobilnej lub kodu z aplikacji nPodpis lub e-token wydawany po 14.09.2019r. (Bankowość Internetowa dla Firm),

  • skracamy czas trwania sesji w przypadku braku wykonywanych czynności,

  • udostępniamy aplikację mobilną do bankowości internetowej NASZ BANK.

 Na czym polegają zmiany?

  • co najmniej raz na 90 dni poprosimy Cię dodatkowo o wprowadzenie bezpłatnego hasła SMS wraz kodem uwierzytelnienia lub kodu z aplikacji nPodpis (Bankowość Internetowa dla Firm);

  • jeśli po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej przez 5 minut nie wykonasz żadnej czynności, przerwiemy Twoją sesję i wylogujemy Cię automatycznie; aby dalej korzystać z bankowości internetowej wymagane będzie ponowne logowanie;

  • udostępniamy aplikację mobilną NASZ BANK do obsługi bankowości internetowej (nie dotyczy Bankowości Internetowej dla Firm); będzie ona mogła być również wykorzystywana jako metoda autoryzacji przy logowaniu i potwierdzaniu operacji (o szczegółach poinformujemy odrębną wiadomością).

Szczegóły dotyczące zmian w logowaniu i autoryzacji:

Bankowość Internetowa

Bankowość Internetowa dla Firm

W przypadku problemów z zalogowaniem się do bankowości internetowej po 14 września 2019 r. prosimy o kontakt z Placówką Banku.