Zał. 2.2 dane finansowe uproszczona sprawozdawczość
24 kwietnia 2020