zał. 3 Wniosek osoby fizyczne – ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu
24 lipca 2020