Usługa smartKarta
9 czerwca 2021

Szanowni Państwo

 

W kategorii Nowoczesne Technologie w Bankowości Spółdzielczej kapituła Konkursu Spółdzielcza Technologia Roku 2020 pod przewodnictwem Związku Banków Polskich wyróżniła  i nagrodziła przygotowaną przez Novum we współpracy z bankami spółdzielczymi usługę smartKarta. Innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie umożliwia klientom banków wykorzystywanie aplikacji mobilnej Nasz Bank do realizacji bezdotykowych, wygodnych i bezpiecznych transakcji w bankomatach, wpłatomatach lub recyklerach. W najnowszej wersji klienci mogą już w pełni bezdotykowo dokonywać wpłat, bezpośrednio na swoje rachunki oraz realizować przelewy na zewnętrzne rachunki poprzez bankomaty recyklingowe z wykorzystaniem smartKarty.

Wierzymy, że smartKarta z pewnością może zainteresować nowe, młode grupy klientów pozycjonując Bank Spółdzielczy, jako nowoczesny i rozwijający się w oparciu  o technologie mobilne połączone z obsługą gotówki w urządzeniach samoobsługowych. Zachęcamy do uruchamiania smartKarty w ramach posiadanej aplikacji mobilnej Nasz Bank oraz w systemie obsługi bankomatów i wpłatomatów.