Aktualności

Wspieramy kampanie „Cała Polska czyta Dzieciom”
1 czerwca 2017

“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” to słowa polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej.

Dlatego też pracownicy naszego banku chętnie biorą udział w kampaniach promujących czytanie książek.

Mieliśmy zaszczyt wzięcia udziału w Święcie Książki zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Niemicy. Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęła między innymi Pani Ewa Pasińska Dyrektor Oddziału w Malechowie.

Promocja czytania dzieciom i młodzieży przez osoby znaczące dla środowiska lokalnego w tej szkole odbyło się już po raz dziewiąty. Organizatorzy wiedzą bowiem, że „Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się smak przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej…..” (cytat Jana Brzechwy)

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Gminne w Sławsku odwiedziła natomiast Pani Beata Rojek – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Sławnie. Dzieci miały okazję posłuchać baśni Bolesława Zagały pt. „Złoty arbuz” o dobrym biednym rolniku i złym bogaczu oraz wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”.

Spotkanie z przedszkolakami, to również okazja do przedstawienia zawodu bankowca, zapoznania dzieci z nominałami oraz monetami polskiej waluty jak i europejskiej, a także rozmowy na temat oszczędzania w kontekście realizacji swoich marzeń. Dzieci chętnie opowiadały, że posiadają skarbonki i zbierają pieniążki na zabawki, wakacje lub słodycze.

 

Dziękujemy organizatorom akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”

za możliwość wzięcia udziału naszych przedstawicieli w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą.