Aktywność
lokalna

Działaj lokalnie
19 lipca 2016

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Darłowskie Centrum Wolontariatu, które w 2010 roku zostało Ośrodkiem “Działaj Lokalnie”.

„Działaj Lokalnie” to program grantowy, który wspiera projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania. Ze środków programu wspierane są różnorodne przedsięwzięcia – od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, po promujące turystykę i przedsiębiorczość.

Dzięki wsparciu Banku Spółdzielczego w Sławnie, jako głównego partnera strategicznego, wspólne aktywizowanie lokalnych społeczności pozwoliło w ostatnim roku dofinansować 12 projektów na łączną kwotę 55 428 zł.