Aktywność
lokalna

Dni Przedsiębiorczości 2019 w ZSA w Sławnie
2 grudnia 2019

W dniu 26 listopada 2019r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie odbyło się spotkanie podsumowujące program „Dzień przedsiębiorczości”. Projekt ten zakładał odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, która dała uczniom możliwość weryfikacji planów edukacyjnych i pozwoliła na zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, poprzez pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej pracy. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z organizacją firmy i jej zarządzaniem. Ideą programu było włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

W realizację tej idei aktywnie włączył się również Bank Spółdzielczy w Sławnie.