Aktywność
lokalna

Potyczki matematyczne w Banku
24 maja 2016

W dniu 24.05.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy odbył się gminny konkurs matematyczny pod nazwą „Potyczki matematyczne w Banku” pod patronatem Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie.

Była to już IX edycja konkursu, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych gminy Malechowo. Obejmował on zakres wiedzy i umiejętności z edukacji matematycznej i bankowej.

Atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Bank dla zwycięzców, wręczyła Pani Ewa Pasińska – Dyrektor Oddziału w Malechowie.