Aktywność
lokalna

Uniwersytet Trzeciego Wieku
9 lutego 2016

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego działa od lutego 2016 r. w dwóch miastach. W Sławnie zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Agrotechnicznych oraz w Darłowie w Zespole Szkół Morskich. Tematyka wykładów obejmuje m.in.: bezpieczeństwo, historię regionu, hobby i pasje. Poza wykładami każdy ze słuchaczy może wybrać dwie podstawowe i jedną dodatkową spośród sześciu sekcji, w ramach których organizowane są warsztaty. To język niemiecki, angielski, informatyka, rękodzieło, taniec i sekcja aktywna. Łącznie w zajęciach uczestniczy 117 słuchaczy (77 w Sławnie i 40 w Darłowie).

Na zaproszenie Uniwersytetu pracownicy Banku Spółdzielczego w Sławnie przeprowadzili w Zespole Szkół Agrotechnicznych wykłady na temat:
– bezpieczeństwa przy zawieraniu umów kredytowych – Pan Maciej Leśków Dyrektor Oddziału w Sławnie,
– bezpieczeństwa w stosowaniu bankowości elektronicznej – Pani Beata Rojek Kierownik Wydziału Obsługi Klienta Oddziału w Sławnie.

Poruszana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.