Sprawozdanie finansowe wg stanu na dzien 31.12.2014r
4 sierpnia 2016