Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na 31
17 lipca 2017