Klienci
biznesowi

Gwarancje i poręczenia

Gwarancje własne

Bank Spółdzielczy w Sławnie udziela gwarancji wystawionych na zlecenie klientów instytucjonalnych , których celem jest zabezpieczenia wykonania zobowiązań Zleceniodawcy wobec swoich kontrahentów.
Bank w ofercie posiada m.in.:

  1. Gwarancję wadialną – w przypadku przystąpienia do przetargu,
  2. Gwarancję należytego wykonania umowy – w przypadku zawierania umowy z kontrahentem.

Gwarancje i poręczenia BGK

Jeśli korzystasz z funduszy Unii Europejskiej lub środków publicznych, Twoje wydatki są jednak większe, Bank Gospodarstwa Krajowego poręczy za Ciebie, byś mógł otrzymać kredyt.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.

 


Gwarancja de minimis – PLD

Co to znaczy „de minimis”?

De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR).

Na jaki cel?

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.


Gwarancja de minimis PLD PLUS

Co to znaczy „de minimis”?

De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR).

Gwarancja PLD PLUS łączy w sobie gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego oraz poręczenie konsorcjum funduszy poręczeniowych. Nie jest możliwe udzielenie gwarancji przez BGK bez udzielenia poręczenia przez fundusz poręczeniowy i odwrotnie. Gwarancja BGK stanowi 60% kwoty kredytu nieodnawialnego/ limitu kredytu odnawialnego, zaś poręczenie funduszy poręczeniowych – 20% kwoty kredytu/limitu.

Na jaki cel?

Gwarancją PLD PLUS mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją PLD PLUS mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.


Gwarancja PLG-COSME

Czym jest COSME?

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to 2,5 mld EUR. . Do głównych celów programu należą: ułatwienie dostępu dla MŚP do finansowania, stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości, promowanie kultury przedsiębiorczości, podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP oraz wsparcie internacjonalizacji sektora.

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.

Dlaczego warto?

  • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej,
  • niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu,
  • minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej,
  • cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.