Klienci
biznesowi

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Twoje korzyści:

  • Bank Gospodarki Krajowej spłaci za Ciebie do 20% kwoty kredytu,
  • korzystnie sfinansujesz zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.

Co może być przedmiotem kredytu?
Przedmiotem kredytu może być:

  • przedsięwzięcie remontowe – przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest np. remont budynków wielorodzinnych,
  • przedsięwzięcie termomodernizacyjne – przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest np. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.