Klienci
biznesowi

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Twoje korzyści:

  • niski wkład własny,
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
  • indywidualne zasady spłaty kredytu,
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.

Co może być przedmiotem kredytu?

  • Przedmiotem kredytu jest finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:
    • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja),
    • dodatkowe finansowanie – środki obrotowe, w tym: zapasy – zwiększenie stanu zapasów, należności (będących następstwem podjętej inwestycji).

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.