Klienci
biznesowi

Rachunek bieżący i pomocniczy

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.

Rachunek bieżący i pomocniczy to:

  • kompleksowa obsługa finansowa,
  • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie,
  • swobodne dysponowanie środkami,
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • obsługa transakcji w obrocie zagranicznym,
  • lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym,
  • karty płatnicze,
  • sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami,
  • możliwość założenia rachunku pomocniczego dla środków wyodrębnionych w ramach ZFŚS lub innego przeznaczenia.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.