12. Dokument_BS_dot_opłat_Podstawowy rachunek płatniczy
31 sierpnia 2018