Młodzież
i studenci

Rachunek oszczędnościowy

RACHUNEK A’VISTA W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Gromadzisz dewizy i dokonujesz rozliczeń w obcych walutach, ten rachunek jest dla Ciebie.

Twoje korzyści:

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe,
 • nieograniczony dostęp do środków na rachunku,
 • dostępne w walutach:
  • USD,
  • EUR,
  • GBP,
 • oprocentowanie zmienne,
 • minimalna wymagana kwota to równowartość 50 zł,
 • dowolność form wpłat i wypłat,
 • możliwość dokonywania przewalutowań,
 • możliwość udostępnienia usługi Internet Banking, SMS Banking,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnictwa lub złożenia dyspozycji na wypadek śmierci,
 • gromadzenie dewiz i dokonywanie rozliczeń w walutach,
 • możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych.

RACHUNEK A’VISTA W ZŁOTYCH

Rachunek a’vista w złotych to rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych w PLN. Chcesz łatwo pomnożyć zaoszczędzone pieniądze, a zarazem swobodnie nimi dysponować, rachunek a;vista w złotych jest dla Ciebie. Możesz wpłacać i wypłacać pieniądze z konta, kiedy i ile chcesz.

Twoje korzyści:

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe,
 • minimalna wymagana kwota to 50 zł,
 • możliwość oszczędzania bez kosztów,
 • możliwość dokonywania nieograniczonych wpłat i wypłat,
 • kwartalna kapitalizacja odsetek.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Rachunek Oszczędnościowy stanowi połączenie lokaty terminowej z rachunkiem płatnym na każde żądanie. To elastyczne konto, na który wpłacasz i wypłacasz środki kiedy chcesz – bez utraty odsetek. Ty decydujesz o oprocentowaniu konta. Im większe saldo, tym wyższe oprocentowanie.

Twoje korzyści:

 • to korzystne lokowanie wolnych środków,
 • im więcej lokujesz środków, tym więcej zarabiasz, oprocentowanie zależy od wysokości salda na rachunku,
 • samodzielnie decydujesz na jak długo powierzasz swoje pieniądze,
 • korzystne oprocentowanie,
 • otwarcie i prowadzenie rachunku za darmo,
 • w każdej chwili możesz wpłacać i wypłacać środki z rachunku, bez utraty odsetek,
 • co miesiąc dopisujemy odsetki od Twoich środków,
 • minimalna kwota na rachunku oszczędnościowym to 1.000,00 zł,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnictwa,
 • możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci,
 • możliwość udostępnienia usługi Internet Banking do rachunku oszczędnościowego
 • gwarancja bezpieczeństwa lokowanych środków pieniężnych – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.