Rolnicy

Kredyt z linii KO2

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K02.

Co może być przedmiotem kredytu?
Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Dla kogo?
Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów),
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Ile?
Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Dodatkowe warunki:

  • nie jest wymagany wkład własny,
  • okres kredytowania – 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
  • okres karencji – do końca trwania umowy.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.